WSUS Veritabanını Windows Internal Database (WID) den SQL Server 2014 e Migrate Etmek

1 – WSUS Server üzerinde Aşağıdaki Servisleri Durdurun

  • IIS Admin Service
  • WSUS Service

 

 

 

2 – WSUS Server üzerine SQL Server Management Studio Express Kurulumunu yapın

 

 

 

3 – SQL Server Management Studio’yu Çalıştırın

  • Sunucu Adresi Olarak : \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query
  • Authentication Type : Windows Authentication

 

 

 

4 – Database Bağlantısını Aşağıdaki Query ile Kesin

!
use master
alter database SUSDB set single_user with rollback immediate
go
sp_detach_db SUSDB
go
!

 

 

5 – SUSDB.mdf ve SUSDB_log.ldf dosyalarını WSUS Sunucunuzdan MSSQL Sunucunuza Taşıyın. (Default WSUS Yolu : C:\Windows\WID\Data) (Default SQL Yolu : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA)

 

 

 

6 – SQL Server 2014 e SUSDB Database ini bağlayın

 

 

 

7 – WSUS Server’ı Database İçin Yetkilendirin.

  • Aşağıdaki Query’yi WSUS Serverlarınız için ayrı ayrı çalıştırın.

USE [master];
CREATE LOGIN [Domain\WSUSServer$] FROM WINDOWS;
GO

 

 

  • Query’yi çalıştırdıktan sonra SQL Server > Security > Logins altında oluşacak nesneler için aşağıdaki yetkileri ayrı ayrı verin.

 

 

 

8 – WSUS Sunucunuza SQL Sunucunuzun Yolunu Belirtin

Regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup

SQLServerName > SQL Sunucunuzun FQDN Adresi (sql.domain.local)

(Default Instance Kullanmıyorsanız Eğer > SQLSERVER\Instance Name)

 

 

9 – WSUS Sunucunuzu Restart Edin. Bilgisayarlarınızı Görebildiğinizden ve Bağlanabildiğinizden Emin Olun

 

 

10 – Temizlik Aşaması

  • WSUS Sunucunuzda SQL Server Management Console’u açın ve SUSDB Database ini silin

 

  • Server Manager Altından Windows Internal Database Feature ‘ını kaldırın

 

 

 

  • SQL Server Management Studio’ya ait tüm yüklemelerinizi kaldırın

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir